Als ik schade veroorzaak aan spullen die ik in bruikleen heb en hiervoor aansprakelijk ben, is dit dan verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Ja, schade aan geleende zaken is meeverzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering, met een eigen risico van € 100 en een maximale uitkering van € 2.500 per gebeurtenis.

Verzekering afsluiten?

Ook schade aan geleende spullen is meeverzekerd! Net als fiets- en wandelongevallen.


Bereken uw premie