Ik heb schade veroorzaakt aan een gehuurd voorwerp. Valt dit onder de dekking van mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Schade aan gehuurde zaken is uitgesloten van dekking op uw aansprakelijkheidsverzekering. Dit omdat er dan vaak sprake is van een contractuele aansprakelijkheid van de huurder. Uw rechten en plichten legt u dan vast in een contract met de verhuurder. Wanneer u schade veroorzaakt aan een gehuurd goed, volgt uit het huurcontract vaak uw verplichting tot schadevergoeding  (bijvoorbeeld een borg of eigen risico). 

Verzekering afsluiten?

Ook schade aan geleende spullen is meeverzekerd! Net als fiets- en wandelongevallen.


Bereken uw premie