Ik heb schade veroorzaakt aan spullen van mijn werkgever en deze stelt mij aansprakelijk. Wat nu?

Schade aan de eigendommen van een werkgever, veroorzaakt door een werknemer, komen altijd voor rekening en risico van de werkgever. Dit staat zo in de wet. Uw werkgever kan u derhalve niet zonder meer aansprakelijk stellen. Dit kan uitsluitend wanneer er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

Verzekering afsluiten?

Ook schade aan geleende spullen is meeverzekerd! Net als fiets- en wandelongevallen.


Bereken uw premie