Mijn inwonend kind heeft schade toegebracht aan mijn eigendommen. Kan ik hem aansprakelijk stellen voor mijn schade?

Voor deze schade kunt u geen beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Zaakschade aan verzekerden onderling (die in gezinsverband leven) valt niet onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering.

Verzekering afsluiten?

Ook schade aan geleende spullen is meeverzekerd! Net als fiets- en wandelongevallen.


Bereken uw premie