Annuleringsverzekering: wat is verzekerd?

De doorlopende annuleringsverzekering van National Academic vergoedt de kosten wanneer uw geboekte reis onverhoopt niet door kan gaan of moet worden onderbroken. Het hele jaar door. Met een uitgebreide dekking en uitstekende bereikbaarheid wanneer u ons nodig hebt. De Excellent dekking is niet meer aan te vragen, maar tonen we voor klanten die deze dekking al eerder hebben afgesloten.

Dekking annuleringsverzekering

Standaard Excellent
Dekkingsgebied wereld wereld
Kosten onderbreken reis niet genoten dagen volledige reissom
Aankoop woning
Echtscheiding
Kosten annuleren reis
Medische noodzakelijke ingreep
Onverwachte oplevering huurwoning
Overlijden, ongeval, ernstige ziekte familielid

U krijgt de volledige reissom, tot het door u gekozen maximaal verzekerde bedrag, vergoed. Eerste-, tweede- en derdegraads familieleden vallen onder de dekking. Eerstegraads en tweedegraads familieleden: ouders, zussen, broers, opa’s en oma’s en diens samenwonende of aangetrouwde partners. Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Overlijden, ongeval, ernstige ziekte verzekerde
Overlijden, ongeval, ernstige ziekte vrienden

Geldig voor vrienden of huisgenoten van de verzekerde. In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van vrienden ontvangt u 75% van de annuleringskosten.

Uitvallen reisgenoot

U krijgt deze kosten vergoed wanneer uw reisgenoot vanuit de eigen annuleringsverzekering een vergoeding heeft gekregen.

Uitvallen voertuig in verband met schade
Werkeloosheid
Zwangerschap van verzekerde of partner
Kinderen tot 24 jaar meeverzekerd optioneel optioneel

Ook kinderen die voor studie of stage uitwonend zijn.

Direct aanvragen niet meer aan te vragen
Premie per maand Premie berekenen

Bovenstaand dekkingsoverzicht hebben wij met zorg voor u samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De uitgebreide voorwaarden vindt u hier: polisvoorwaarden.