Disclaimer


National Academic streeft naar een optimale betrouwbaarheid en actualiteit van de websites.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. National Academic kan derhalve tussentijds de informatie op de websites actualiseren. National Academic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door National Academic of door u aan National Academic, middels deze website.

Op overeenkomsten met National Academic zijn de bepalingen van de polisvoorwaarden en reglementen van National Academic van toepassing. Deze zijn opvraagbaar bij National Academic (Postbus 362, 3300 AJ Dordrecht). Bij verschillen tussen de digitale versie van de voorwaarden en de gedrukte versie van de voorwaarden, is de door National Academic gedrukte versie bindend. National Academic hanteert voor alle producten de euro als munteenheid.

National Academic tracht uiteraard elke klantenreactie binnen acceptabele tijd te beantwoorden maar kan niet garanderen dat te allen tijde binnen een de door de consument aanvaardbare termijn worden verwerkt. Bij een in de optiek van de klant te laat verwerkte klantenreactie aanvaardt National Academic geen aansprakelijkheid.


Datum disclaimer: 12 november 2012.