Hoe komt het dat het verzekerd bedrag van mijn inboedelverzekeringen en de premie elk jaar aangepast wordt?

Jaarlijks passen wij een waarde-index van 2,5% toe op uw inboedel. Door deze index kunnen het verzekerd bedrag en de premie van uw inboedelverzekering worden aangepast. Omdat deze indexering genoemd staat in de voorwaarden, informeren wij u daar niet ieder jaar over. Uw actuele polisblad kunt u op ieder gewenst moment inzien en downloaden via Mijn NA.

Inboedelverzekering afsluiten?

Uw spullen in uw huis zijn bij National Academic uitstekend verzekerd.


Bereken uw premie
Meer informatie?

U vindt de uitgebreide voorwaarden bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken