Ik ben het niet eens met de schadevaststelling van de expert. Heb ik recht op contra-expertise?

Om de schade vast te stellen schakelen wij een onafhankelijke expert in. Het komt bijna nooit voor dat de expert geen overeenstemming met u kan bereiken over het schadebedrag. Wilt u toch zelf ook een expert inschakelen? Dan vergoeden wij de kosten, mits:

  • de door u ingeschakelde expert is aangesloten bij het NIVRE of bij een vergelijkbare brancheorganisatie die de ‘Gedragscode schade-expertiseorganisaties’ onderschrijft;
  • de kosten van de door u ingeschakelde expert maximaal 110% van de kosten van onze eigen expert bedragen. Zijn de kosten van uw expert hoger? Dan vergoeden wij het meerdere alleen voor zover de kosten redelijk zijn;
  • u voorafgaand aan het inschakelen van een eigen expert contact met ons hebt opgenomen over uw voornemen een expert in te schakelen.

 

Inboedelverzekering afsluiten?

Uw spullen in uw huis zijn bij National Academic uitstekend verzekerd.


Bereken uw premie
Meer informatie?

U vindt de uitgebreide voorwaarden bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken