Het helpen van de allerarmsten op deze wereld is iets wat wij erg belangrijk vinden. Iedereen heeft recht op schoon water, een dak boven het hoofd, onderwijs en gezondheidszorg. Daarom werken we samen met Stichting ’t Groenland. Zo kunnen we investeren in ontwikkelingslanden. Dit doen we al 20 jaar en hier gaan we ook de komende tijd mee door.

Investeren in ontwikkelingslanden

We investeren doorlopend in het bouwen en ondersteunen van scholen, kindertehuizen en zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Dat doen we, samen met Stichting ’t Groenland, in ontwikkelingslanden waar zorg als eerste levensbehoefte niet of nauwelijks aanwezig is. De meeste hulp gaat naar mensen in Afrika en het armste deel van Azië en Europa. Een aantal voorbeelden van onze projecten vindt u hieronder.

Ontwikkelingsprojecten

  • We bouwen scholen, kindertehuizen en ziekenhuizen in Banko (Ghana) en hebben afspraken gemaakt met de Ghanese regering zodat zij zorgdragen voor het personeel.
  • In Kigali en Kayonze (Rwandha) helpen we in de strijd tegen Aids. Ruim 30% van de bevolking heeft hiermee te maken. We bieden financiële steun zodat de lokale bevolking voorlichting krijgt en iedereen een zorgverzekering heeft. Alleen zo krijgt men medicijnen van de overheid.
  • In Vuga (Kenia) en in Rakaii (Oeganda) zijn scholen voor normaal en speciaal onderwijs gebouwd. In Kwale (Kenia) hebben we een ambachtsschool opgezet voor dove leerlingen. Voor deze groep is namelijk geen speciale aandacht vanuit de overheid.

Door onder andere deze projecten en hulp van Stichting ‘t Groenland, zien veel mensen weer toekomst. We zullen projecten voor de armsten in de samenleving daarom financieel blijven ondersteunen.