National Academic neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat doen wij op twee manieren: via de Stichting National Academic en via investeringen in ontwikkelingslanden.

De Stichting National Academic als belangenbehartiger

Bij het bepalen van de kwaliteit van zorg spelen verschillende partijen in Nederland een rol, waaronder de overheid, de ziekenhuizen en de verzekeraars. De Stichting National Academic behartigt specifiek de belangen van hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Zo draagt National Academic bij aan de beste zorg voor u.

Investeren in ontwikkeling

National Academic investeert doorlopend in scholing en ziekenhuizen in ontwikkelingslanden, waar zorg als eerste levensbehoefte niet of nauwelijks voorhanden is. Dit doen wij onder andere door de door ons opgerichte Stichting ’t Groenland. Enkele van onze projecten vindt u hieronder.

Ontwikkelingsprojecten

  • We bouwen scholen, kindertehuizen en ziekenhuizen in Banko (Ghana) en hebben afspraken gemaakt met de regering aldaar zodat zij zorgdragen voor het personeel.
  • Onder andere in Mambo (Tanzania) zijn waterpompen aangelegd. De tijd die nodig is om schoon drinkwater te verkrijgen, is hiermee afgenomen van anderhalf uur per dag tot minder dan 10 minuten per dag.
  • In Vuga (Kenia) en in Rakaii (Oeganda) zijn scholen voor normaal en speciaal onderwijs gebouwd. In Kwale (Kenia) hebben we een ambachtsschool opgezet voor dove leerlingen. Voor deze groep is er geen speciale aandacht vanuit de overheid.

National Academic richt zich ook op projecten dichter bij huis. Zo helpen we bijvoorbeeld de Stichting Lumina om autistische mensen een plek in de maatschappij te geven. Tal van projecten zijn door de Stichting ’t Groenland reeds gerealiseerd.