Eigen risico zorgverzekering 2022

Gepubliceerd op: 13-09-2021  

Het eigen risico zorgverzekering is een wettelijk verplicht bedrag, dat u moet betalen wanneer u gebruikmaakt van de meeste zorg die onder de basisverzekering valt. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, ambulancevervoer of medicijnen. Het eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van dit bedrag.

Het eigen risico in het kort

  • Alleen voor zorg uit de basisverzekering.
  • Vanaf 18 jaar.
  • Het deel dat u betaalt voordat zorgkosten vergoed worden.
  • Valt iets niet onder de vergoeding van de basisverzekering? Dan betaalt u geen eigen risico en komen de kosten voor eigen rekening.
  • Loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
  • Wordt in rekening gebracht over het jaar dat de behandeling is gestart.

Wanneer betaal ik eigen risico

"Het verplicht eigen risico blijft € 385 in 2022. Hetzelfde bedrag als in 2021."Vrijwillig eigen risico

U kunt het verplicht eigen risico van 385 euro verhogen met maximaal 500 euro. Dit extra bedrag wordt vrijwillig eigen risico genoemd. In ruil hiervoor krijgt u een lagere premie. Let wel op de nadelen. Kiest u voor het maximale eigen risico en heeft u hoge zorgkosten? Dan betaalt u 885 euro zelf.

Eigen risico en eigen bijdrage

Naast het eigen risico kan er voor zorg ook een wettelijk verplichte eigen bijdrage worden gevraagd. Ook de eigen bijdrage wordt door de overheid bepaald. Dit is een vast bedrag dat u (bovenop het eigen risico) zelf betaalt voor specifieke zorg. In dat geval verrekenen wij eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico. Blijven er dan nog kosten over, dan krijgt u deze vergoed. Lees hieronder de belangrijkste verschillen:

Eigen risico:Eigen bijdrage:
Vast bedrag per jaarBedrag hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft
Vrijwillig op te hogenSoms vergoed via een aanvullende verzekering
Voor iedereen vanaf 18 jaarVoor alle leeftijden
Voor meeste zorg uit de basisverzekeringVoor specifieke zorg uit de basisverzekering en aanvullende verzekering

Belangrijke uitzonderingen eigen risico

"Wat valt onder eigen risico zorgverzekering in 2022? Alle vergoedingen die vanuit de basisverzekering komen… maar er zijn een paar uitzonderingen!"


Belangrijke uitzonderingen eigen risico

1. Geen eigen risico voor kinderen

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt het verplicht eigen risico niet. Zij zijn nog meeverzekerd via de zorgverzekering van hun ouders. Let op: de eigen bijdrage (bijvoorbeeld voor medicijnen) geldt wél voor kinderen tot 18 jaar.

2. Huisartspost: geen eigen risico

Een bezoek aan uw eigen huisarts valt niet onder het eigen risico. Let wel: zorg die door de huisarts wordt uitbesteed, valt daar wél onder. Bijvoorbeeld bloedprikken: de huisarts neemt bloed af, maar laat het onderzoeken door een extern laboratorium. De kosten voor het consult bij de huisarts vallen niét onder het eigen risico, de laboratoriumkosten wel.

3. Eigen risico voor de tandarts? Bijna nooit!

Tandartskosten voor verzekerden vanaf 18 jaar worden gewoonlijk vanuit een aanvullende tandartsverzekering vergoed. U betaalt dan geen eigen risico voor de tandarts. In zeldzame gevallen komt de mondzorgvergoeding voor volwassenen uit de basisverzekering (bijvoorbeeld bij een gebitsprothese of bijzondere tandheelkunde). Dan geldt het eigen risico wel. Voor kinderen tot 18 jaar worden de meeste tandartskosten ook uit de basisverzekering vergoed. Zij betalen geen eigen risico. Vraag de vergoedingen altijd voor de zekerheid na bij de tandarts.

4. Geen eigen risico bij een aanvullende verzekering

Krijgt u een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering? Dan betaalt u geen eigen risico. Denk aan bijvoorbeeld een brilvergoeding of alternatieve geneeswijzen.

5. Medicijnen uit het voorkeursbeleid

Per werkzame stof, hebben wij een voorkeursmiddel. Het voorkeursmiddel is het middel dat u vergoed krijgt. U betaalt hiervoor geen eigen risico. De bijbehorende terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek vallen wel onder het eigen risico.