Wijzigingen zorgverzekering en zorgpremie in 2019? Dit is er al bekend!

Gepubliceerd op: 02-10-2018  

Het einde van het jaar is dé tijd om uw zorgverzekering af te sluiten. Jaarlijks worden we overspoeld door informatie. Van zorgpremie en eigen risico tot vergoedingen: wij helpen u alvast met de belangrijkste wijzigingen die bekend zijn voor de zorgverzekering in 2019!

Wijzigingen zorgverzekering zorgpremie 2019

Basisverzekering 2019

Uw zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en (eventueel) aanvullende verzekeringen. De basisverzekering is verplicht in Nederland. Daarom wordt de inhoud van de basisverzekering door de overheid bepaald. De inhoud van aanvullende verzekeringen verschillen wél per verzekeraar. Net zoals de uiteindelijke zorgpremie die u betaalt.

Wijzigingen zorgverzekering 2019

In 2019 vinden er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. De belangrijkste veranderingen zijn:

1. Hulp bij overgewicht vergoed

Het Gecombineerde Leefstijl Interventieprogramma (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit programma is bedoeld voor mensen met ernstig overgewicht en een gezondheidsrisico.

2. Zware paracetamol en voedingssupplementen niet meer vergoed

In 2019 worden zware paracetamol en voedingssupplementen niet meer vergoed.

3. Oefentherapie COPD direct vergoed

Patiënten met COPD krijgen voortaan de oefentherapie direct vergoed vanuit de basisverzekering. Voorheen dienden ze de eerste 20 behandelingen zelf te betalen.

4. Eigen bijdrage medicatie maximaal 250 euro

Mensen die regelmatig medicatie nemen, hoeven hiervoor niet meer dan 250 euro aan eigen bijdrage te betalen. Er geldt nog wel een eigen risico.

5. Ruimere regeling zittend ziekenvervoer

Eigen vervoer van patiënten om te reizen naar een afspraak in een ziekenhuis of kliniek wordt toegevoegd aan de huidige aanspraak voor de vergoeding voor zittend ziekenvervoer. Hieronder valt het reizen naar controles, consulten en onderzoeken als deze primair noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Zorgtoeslag 2019

De zorgpremie die u betaalt, kan deels worden vergoed via zorgtoeslag. De toeslag is inkomensafhankelijk en wordt uitgekeerd via de Belastingdienst. De definitieve bedragen zijn nog niet bekend, maar het kabinet heeft al wel schattingen gepresenteerd. Een alleenstaande krijgt naar verwachting maximaal 102 euro per maand in 2019. Voor fiscale partners wordt de toeslag volgend jaar geschat op maximaal 199 euro per maand.

Eigen risico 2019

Het eigen risico blijft volgend jaar gelijk: 385,-.

De volledige dekking van de verzekeringspakketten bekijken? Dat kan hier.

Uw zorgverzekering in 2019?

Die vindt u ook dit jaar bij National Academic! Bereken uw premie in 1 minuut.