Privacystatement


National Academic behandelt de persoonlijke levenssfeer van haar klanten met respect. Ook bij de uitvoering van activiteiten zet National Academic de bescherming van de persoonsgegevens voorop. Deze gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid en veiligheid behandeld. National Academic verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.


Gebruik van persoonsgegevens

Als financiële dienstverlener bemiddelt National Academic in producten en diensten op verzekerings- en bankgebied. Indien u interesse toont of heeft getoond in de diensten van National Academic kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of het onderhouden van contacten. Ook kan National Academic u adviseren op welke manier u op een goede en voordelige manier met uw financiële situatie om kunt gaan. Incidenteel informeert National Academic u over verzekeringsproducten of andere financiële diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

De omgang met medische gegevens

Bij de verwerking van medische gegevens geldt uiteraard een strikte geheimhoudingsplicht. Deze medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en het leveren van de overeengekomen dienst(en) ten behoeve waarvan u de medische gegevens heeft aangeleverd. National Academic stuurt uw medische gegevens slechts aan de verantwoordelijke partijen.


Cookies

National Academic maakt bij het aanbieden van haar goederen en diensten via het internet gebruik van cookies. Deze cookies worden ingezet om het gebruik van de National Academic-site voor u gemakkelijker te maken. Indien u geen prijs stelt op dit gebruik van cookies, kunt u in uw browser het gebruik van cookies uitzetten. U kunt dan nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Meer informatie omtrent cookies kunt u nalezen in de National Academic Cookie Verklaring.


Verstrekking informatie

Indien National Academic door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een ingesteld onderzoek wordt verzocht (persoons)gegevens te verstrekken, zal National Academic deze verwerkte (persoons)gegevens verstrekken.


Aanpassing statement

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van dit Privacystatement door ons worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het Privacystatement van toepassing. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 12 november 2012.


Vragen?

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, of heeft u vragen over de wijze waarop National Academic met uw gegevens omgaat, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met National Academic via Postbus 670, 3300 AR Dordrecht.