Studentenzorgverzekering: wat is verzekerd?

Bekijk de dekkingen van onze studenten­zorgverzekering in 2020. Heb je nog een Ready-2-Go, Love-2-Move, All-in-1 of Smile pakket? Deze dekkingen vind je hier. Log in op Mijn NA om je eigen zorgkosten in te zien.

Gratis Tandongevallenverzekering

Tandartskosten na een ongeval worden vanaf 18 jaar niet zomaar vergoed vanuit je basisverzekering. Met de Tandongevallen dekking ben je hier tot € 10.000 voor verzekerd. Deze dekking krijg je van ons cadeau!


Jouw aanvullende opties

Kies alleen de zorg die je nodig hebt. Ontvang daarnaast 5% combinatiekorting wanneer je de opties Buitenland, Fysio én Tandarts kiest.


Fysio

  •   6 behandelingen
  •   9 behandelingen

Buitenland

  •   Europa
  •   Wereld

Anticonceptiepil (21+)

  •   Ja
  •   Nee

Tandarts

  •   75% tot € 150
  •   100% tot € 150
  •   75% tot € 250
  •   100% tot € 250

 

Basisverzekering 2020

De inhoud basisverzekering is overal gelijk. Met onze studentenzorgverzekering kun je gegarandeerd bij de beste zorgverleners in Nederland terecht. In de Zorgzoeker vind je een volledig overzicht.

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering
Meest gezocht
Alle dekkingen
Anticonceptie
Anticonceptie tot 21 jaar (vergoeding volgens Geneesmiddelenvergoedingssysteem)

Vergoeding van spiraaltjes, pessaria, anticonceptiepillen, NuvaRingen en anticonceptiestaafjes. Er kan een eigen bijdrage gelden, zie medicijnkosten.nl.

Audiologische zorg
Hoortoestellen (25% eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar)

Lees het Reglement hulpmiddelen 2020 op de downloadpagina voor meer informatie.

Bevalling en kraamzorg
Bevalling ziekenhuis
(met medische noodzaak)
Bevalling ziekenhuis
(zonder medische noodzaak)
(maximaal € 219 vergoed)
Bevalling thuis
Kraamzorg ziekenhuis
Kraamzorg thuis en geboortecentrum (maximaal 10 dagen vergoed en er geldt een eigen bijdrage van € 4,50 per uur)
Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie

Alle gecontracteerde zorgverleners vind je in onze Zorgzoeker.

Chronische aandoening
tot 18 jaar
(na toestemming)
Chronische aandoening
vanaf 18 jaar
(vanaf de 21ste behandeling)
Niet-chronische aandoeningen
tot 18 jaar
(maximaal 18 behandelingen per jaar)
Oefentherapie bij COPD (in stadium 2 of hoger van de GOLD classificatie. Bekijk hier de volledige vergoeding per klasse)
Oefentherapie bij etalagebenen (maximaal 37 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling)
Oefentherapie bij knie-/heupartrose (maximaal 12 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling)
Buitenland
Spoedeisende zorg (maximaal het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor een behandeling)
Niet-spoedeisende aandoeningen (na toestemming, tot 73% van het gemiddelde gecontracteerde tarief)
Medische specialistische zorg
Trombosedienst
Second opinion
Dialyse
Tandarts
Tandartskosten tot 18 jaar
Tandartskosten vanaf 18 jaar (zie hiervoor onze aanvullende opties)
Gebitsprothese (eigen bijdrage 25%)
Volledige prothese op implantaten (eigen bijdrage 10% onderkaak, 8% bovenkaak)
Reparatie/rebasen gebitsprothesen (eigen bijdrage 10%)
Verblijf
Ziekenhuisverblijf
Revalidatie-instelling
Vervoer

Je kunt een vergoeding aanvragen via het Aanvraagformulier Zittend Ziekenvervoer. Dit document vind je op de downloadpagina van de studentenzorgverzekering. Hier vind je ook de Polisvoorwaarden waarin je alles kunt vinden over de vergoeding.

Ambulance
Ziekenvervoer eigen auto (na toestemming: vergoeding van € 0,32 per kilometer en er geldt een eigen bijdrage van € 105 per jaar)
Openbaar vervoer of taxi (na toestemming; er geldt een eigen bijdrage van € 105 per jaar)
Inclusief
Dieetadvisering (maximaal 3 behandeluren per jaar)
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI)

Je hebt recht op gecombineerde leefstijlinterventies gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedrag om verandering van gedrag te ondersteunen.

Geneesmiddelen / medicijnen (voor sommige geneesmiddelen geldt er een eigen bijdrage tot maximaal € 250)

Bekijk het Reglement Farmaceutische zorg 2020 voor meer informatie. Dit document kun je vinden op de zorgverzekering downloadpagina.

Huisarts
Hulpmiddelen (voor meer informatie zie het reglement hulpmiddelen)
IVF (maximaal 3 pogingen)
Logopedie
Psychologische zorg (GGZ: Geestelijke gezondheidszorg)
Plastische Chirurgie (na toestemming)

Bekijk de Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard voor meer informatie. Dit document vind je terug op de downloadpagina van de studentenzorgverzekering.

Vergoeding Verpleging en Verzorging
Revalidatie
Ziekenhuis

Wij sluiten met alle ziekenhuizen een overeenkomst. Ook wanneer een ziekenhuis nog op ‘in behandeling’ staat in onze Zorgzoeker, krijgt u zorg die onder de basisverzekering valt gewoon volledig vergoed.

Ergotherapie (maximaal 10 uur per jaar)

In bovenstaande vergoedingenoverzichten staat de maximale vergoeding vermeld. De uitkeringen zijn gebaseerd op zorg geleverd door gecontracteerde zorgverleners. De vergoedingen zijn per persoon, tenzij anders vermeld. Voor niet-gecontracteerde zorgverleners gelden andere vergoedingen. De overzichten zijn informatief en zeer zorgvuldig samengesteld voor jouw gemak. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Voor de officiële uitgebreide voorwaarden verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden.