Studentenzorgverzekering: wat is verzekerd?

Bekijk de dekkingen van onze studenten­zorgverzekering in 2021. Heb je nog een Ready-2-Go, Love-2-Move, All-in-1 of Smile pakket? Deze dekkingen vind je hier. Log in op Mijn NA om je eigen zorgkosten in te zien.

Gratis Tandongevallenverzekering

Tandartskosten na een ongeval worden vanaf 18 jaar niet zomaar vergoed vanuit je basisverzekering. Met de Tandongevallen dekking ben je hier tot € 10.000 voor verzekerd. Deze dekking krijg je van ons cadeau!


Jouw aanvullende opties

Kies alleen de zorg die je nodig hebt. Ontvang daarnaast 5% combinatiekorting wanneer je de opties Buitenland, Fysio én Tandarts kiest.


Fysio

  •   6 behandelingen
  •   9 behandelingen

Buitenland

  •   Europa
  •   Wereld

Anticonceptiepil (21+)

  •   Ja
  •   Nee

Tandarts

  •   75% tot € 150
  •   100% tot € 150
  •   75% tot € 250
  •   100% tot € 250

 

Basisverzekering 2021

De inhoud basisverzekering is overal gelijk. Met onze studentenzorgverzekering kun je gegarandeerd bij de beste zorgverleners in Nederland terecht. In de Zorgzoeker vind je een volledig overzicht.

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering
Meest gezocht
Ambulance
Anticonceptie tot 21 jaar
Geneesmiddelen / medicijnen voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot
max. € 250
Huisarts
Ziekenhuisverblijf
Alle dekkingen
Ambulance
Anticonceptie tot 21 jaar
Bevalling thuis
Bevalling ziekenhuis (met medische noodzaak)
Bevalling ziekenhuis of geboortecentrum (zonder medische noodzaak) max. € 225 vergoed
Buitenlandzorg: niet-spoedeisende aandoeningen 100%, alleen bij niet-gecontracteerde zorgverleners max. 70% vergoed
Dialyse
Dieetadvisering max. 3 behandeluren per jaar
Ergotherapie max. 10 uur per jaar
Fysio- en oefentherapie: chronische aandoening tot 18 jaar na toestemming
Fysio- en oefentherapie: chronische aandoening vanaf 18 jaar vanaf de 21ste behandeling
Fysio- en oefentherapie: niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar max. 18 behandelingen per jaar
Gebitsprothese eigen bijdrage 25%
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI)
Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)
Geneesmiddelen / medicijnen voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot
max. € 250
Hoortoestellen 25% eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar
Huisarts
Hulpmiddelen
IVF max. 3 pogingen (t/m 42 jaar)
Kraamzorg thuis en geboortecentrum max. 10 dagen vergoed en er geldt een eigen bijdrage van € 4,60 per uur
Kraamzorg ziekenhuis
Logopedie
Oefentherapie behandelingen bij etalagebenen max. 37, gedurende max. 12 maanden, vanaf de 1e behandeling
Oefentherapie behandelingen bij knie-/heupartrose max. 12, gedurende max. 12 maanden, vanaf de 1e behandeling
Oefentherapie bij COPD in stadium 2 of hoger van de GOLD classificatie
Openbaar vervoer of taxi na toestemming; er geldt een eigen bijdrage van € 108 per jaar
Plastische chirurgie na toestemming
Prothese op implantaten (volledige prothese) na toestemming: eigen bijdrage 10% onderkaak, 8% bovenkaak
Psychologische zorg (GGZ: Geestelijke gezondheidszorg) vanaf 18 jaar
Revalidatie
Revalidatie-instelling
Second opinion
Spoedeisende zorg (werelddekking) maximaal het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor een behandeling
Tandartskosten tot 18 jaar
Tandartskosten vanaf 18 jaar zie tandartsverzekeringen
Trombosedienst
Verpleging en verzorging
Ziekenhuis
Ziekenhuisverblijf
Ziekenvervoer eigen auto na toestemming: vergoeding van € 0,32 per kilometer en er geldt een eigen bijdrage van € 108 per jaar

In bovenstaande vergoedingenoverzichten vind je de maximale vergoeding per persoon, tenzij anders vermeld. De vergoedingen zijn gebaseerd op zorg geleverd door gecontracteerde zorgverleners. Voor niet-gecontracteerde zorgverleners gelden andere vergoedingen. De overzichten zijn informatief en zeer zorgvuldig samengesteld. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Bekijk ook de zorgverzekeringskaarten. Voor de officiële uitgebreide voorwaarden bekijk je de polisvoorwaarden.