Mijn huis staat leeg in verband met verkoop, is mijn huis wel verzekerd?

Wanneer uw woning leeg staat moet u dit aan ons serviceteam doorgeven via 078 632 75 75. Dit in verband met het gewijzigde risico. U bent in dit geval alleen gedekt tegen schade veroorzaakt door:

  • Brand, naburige brand en brandblussing.
  • Blikseminslag.
  • Ontploffing.
  • Enig gebrek of eigen bederf voor zover het betreft schade door brand en/of ontploffing.
  • Storm, hieronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde. Dit komt overeen met windkracht 7.
  • Luchtvaartuigen.
Woonhuisverzekering afsluiten?

Verzeker uw huis in 1 minuut tegen brand-, water-, stormschade en meer!


Bereken uw premie
Meer informatie?

U vindt de uitgebreide voorwaarden bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken