Mijn huis wordt verbouwd. Is mijn huis tijdens de verbouwing verzekerd?

Als er aan uw woonhuis een verbouwing plaatsvindt, moet u dit in verband met een gewijzigd risico aan ons doorgeven. Bel hiervoor 078 632 75 75. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een aanbouw, een interne verbouwing of een andere soort verbouwing aan uw woonhuis. De verzekering biedt dan uitsluitend dekking tegen de volgende gebeurtenissen:

  • Brand, naburige brand en brandblussing.
  • Blikseminslag.
  • Ontploffing.
  • Enig gebrek of eigen bederf voor zover het betreft schade door brand en/of ontploffing.
  • Storm, hieronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde. Dit komt overeen met windkracht 7.
  • Luchtvaartuigen.

Onder diezelfde condities zijn de voor de bouw benodigde op het terrein aanwezige bouwmaterialen, die bestemd zijn om in of aan het woonhuis te worden verwerkt, meeverzekerd.

Woonhuisverzekering afsluiten?

Verzeker uw huis in 1 minuut tegen brand-, water-, stormschade en meer!


Bereken uw premie
Meer informatie?

U vindt de uitgebreide voorwaarden bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken