Ik ben het niet eens met de schadevaststelling van de expert. Heb ik recht op contra-expertise?

Wij proberen altijd in goed overleg het juiste schadebedrag te bepalen door gebruik te maken van uitstekende experts. U heeft de mogelijkheid om een tweede expert te benoemen om uw schade (opnieuw) vast te laten stellen. Wij vergoeden de kosten van uw expert, mits:

  • de door u ingeschakelde expert is aangesloten bij het NIVRE of bij een vergelijkbare brancheorganisatie die de ‘Gedragscode schade-expertiseorganisaties’ onderschrijft;
  • de kosten van de door u ingeschakelde expert maximaal 110% van de kosten van onze eigen expert bedragen. Zijn de kosten van uw expert hoger? Dan vergoeden wij het meerdere alleen voor zover de kosten redelijk zijn;
  • u voorafgaand aan het inschakelen van een eigen expert contact met ons hebt opgenomen over uw voornemen een expert in te schakelen.
Woonhuisverzekering afsluiten?

Verzeker uw huis in 1 minuut tegen brand-, water-, stormschade en meer!


Bereken uw premie
Meer informatie?

U vindt de uitgebreide voorwaarden bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken