Zorgverzekering: wat is verzekerd?

Tandartsverzekeringen

Tandzorg 1
Tandzorg 2
Tandzorg 3
Tandartskosten 100% 100% 100%
Behandeling mondhygiënist 100% 100% 100%
Behandeling endodontoloog 100% 100% 100%
Behandeling parodontoloog 100% 100% 100%
Te declareren bedrag p/j € 350 € 750 € 1000
Vergoeding p/j
100% € 0 tot € 350

100% € 0 tot € 500
70% € 500 tot € 750

100% € 0 tot € 750
70% € 750 tot € 1000
Geen resultaten
Premie per maand
15,95

29,95

38,95


Aanvullende verzekeringen

National Academic werkt samen met meer dan 32.000 gecontracteerde zorgverleners. Bekijk het overzicht in de Zorgzoeker.

Aanvullend 1
Aanvullend 2
Aanvullend 3
Meest gezocht
Fysiotherapie, Cesar en Mensendiek 100% (€ 300) 100%
(20 behandelingen)
100%
(40 behandelingen)
Spoedeisende zorg buitenland (wereldwijd) 100% 100% 100%
Anticonceptie 100% 100% 100%
Orthodontie tot 18 jaar - 80% (onbeperkt) 100% (onbeperkt)
Kraamzorg eigen bijdrage - 100% 100%
Alternatieve geneeswijzen 80% (€ 200)
€ 50 per behandeling
100% (€500)
€ 50 per behandeling
100% (€ 500)
70% (€ 500 - € 750)
€ 50 per behandeling
Premie per maand
13,95

29,95

49,95

Anticonceptie
Anticonceptie 100% 100% 100%
SOA preventief consult 1 consult - -
Sterilisatie 100% 100% 100%
Buitenland
Spoedeisende zorg (wereldwijd) 100% 100% 100%
Repatriëring 100% 100% 100%
Vaccinatie buitenland - - 100%
Gezondheid
Fitness 100% (€25) - 100% (€25)
Griepvaccinaties - - 100%
Herstellingsoorden - €25 p/d, 42 dagen*** €25 p/d, 42 dagen***
Kuuroorden - 100% (€460)* 100% (€900)*
Leefstijltraining 100% (€100) - 100% (€100)
Preventieve cursussen
(afvallen en hartproblemen)
- - 100% (€150)*
Huidbehandelingen
Acnetherapie - 100% (€185) 100% (€185)
Camouflagetherapie - 100% (€185) 100% (€185)
Elektrische- of laserepilatie - 100% (€185) 100% (€545)
Psoriasisdagbehandeling - 100% (€545)** 100% (€750)**
Hulpmiddelen
Brillen en lenzen - € 30* € 230*
Hoortoestellen (batterijen) - 100% (€25) 100% (€50)
Pruiken 100% (€50) 100% (€100) 100% (€100)
Plakstrips Mammaprothese 100% (€50)* 100% (€50)* 100% (€50)*
Plaswekker 100% 100% 100%
Overige hulpmiddelen
- - 100% (€455)
Medicijnen
Eigen bijdrage geneesmiddelen - - 100% (€115)
Onderzoek
Sportmedisch onderzoek 100% (€115)* - 100% (€115)*
Onderzoeken
(o.a. uitstrijkje,
cardiogram en borstkanker)
- 100% (1x per 24 mnd) 100% (1x per 24 mnd)
Orthodontie
Orthodontie tot 18 jaar - 80% 100%
Orthodontie vanaf 18 jaar - - 100% (€ 1.135)***
Plastische chirurgie
Plastisch chirurgie correctie oren t/m 12 jaar 100% 100% 100%
Therapieën
Alternatieve geneeswijzen 80% (€ 200)
€ 50 per behandeling
100% (€500)
€ 50 per behandeling
100% (€ 500)
70% (€ 500 - € 750)
€ 50 per behandeling
Fysiotherapie, Cesar en Mensendiek 100% (€ 300) 100%
(20 behandelingen)
100%
(40 behandelingen)
Stottertherapie 100% (€350)*** 100% (€650)*** 100%
Therapeutisch kamp
voor kinderen t/m 16 jaar
- €10 p/d, 42 dagen €10 p/d, 42 dagen
Verblijf
Logieskosten - 100% eigen bijdrage 100% eigen bijdrage
Voetbehandelingen
Voetbehandeling / podotherapieën 100% (€70) 100% (€70) 100% (€150)
Pedicurezorg bij diabetes - 100% (€ 70) 100% (€ 150)
Zwangerschap
Kraampakket - 100% 100%
Poliklinische bevalling
(niet medisch)
- 50% eigen bijdrage 100% eigen bijdrage
Kraamzorg eigen bijdrage - 100% 100%
Nazorg moeder en pasgeborene - 12 uur 12 uur
Kraamzorg na adoptie - 12 uur 12 uur
Kraamzorg na couveuseopname - 12 uur 12 uur
Geen resultaten
Premie per maand
13,95

29,95

49,95

* Per 2 kalenderjaren
** Per 3 kalenderjaren
*** Gehele verzekeringsduur


Basisverzekering

Met de basisverzekering van National Academic kunt u bij de beste zorgverleners in Nederland terecht. Bekijk de Zorgzoeker voor een volledig overzicht.


Vergoedingenoverzicht Basisverzekering
Meest gezocht
Huisarts
Ambulance
Ziekenhuisverblijf
Tandartskosten tot 18 jaar
Kraamzorg
Geneesmiddelen  (voor sommige geneesmiddelen geldt er een eigen bijdrage)
Audiologische zorg
Hoortoestellen  (25% eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar)
Bevalling en kraamzorg
Bevalling thuis
Bevalling ziekenhuis
(met medische noodzaak)
Bevalling ziekenhuis
(zonder medische noodzaak)
 (maximaal € 208 vergoed)
Kraamzorg thuis  (maximaal 10 dagen eigen bijdrage € 4,30 per uur)
Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie
Chronische aandoening
tot 18 jaar
 (na toestemming)
Chronische aandoening
vanaf 18 jaar
 (vanaf de 21ste behandeling)
Niet-chronische aandoeningen
tot 18 jaar
 (maximaal 18 behandelingen per jaar)
Buitenland
Spoedeisende zorg (maximaal het marktconforme Nederlandse tarief)
Niet-spoedeisende aandoeningen  (na toestemming, maximaal 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief)
Medische specialistische zorg
Trombosedienst
Second opinion
Dialyse
Tandarts
Tot 18 jaar
Vanaf 18 jaar (zie hiervoor onze tandartsverzekeringen)
Gebitsprothese  (eigen bijdrage 25%)
Volledige prothese op implantaten  (eigen bijdrage 10% onderkaak, 8% bovenkaak)
Reparatie/rebasen gebitsprothesen  (eigen bijdrage 10%)
Verblijf
Ziekenhuis
Revalidatie-instelling
Vervoer
Ambulance
Ziekenvervoer eigen auto   (na toestemming, € 0,28 per kilometer; eigen bijdrage € 100,- per jaar)
Openbaar vervoer of taxi   (na toestemming; eigen bijdrage € 100,- per jaar)
Inclusief
Dieetadvisering  (maximaal 3 behandeluren per jaar)
Geneesmiddelen  (voor sommige geneesmiddelen geldt er een eigen bijdrage)
Huisarts
Hulpmiddelen  (voor meer informatie zie de regeling hulpmiddelen)
IVF  (maximaal 3 pogingen)
Logopedie
Psychologische zorg (generalistische GGZ + gespecialiseerde GGZ)
Plastische Chirurgie  (na toestemming)
Vergoeding Verpleging en verzorging
Revalidatie
Ziekenhuis
Ergotherapie  (maximaal 10 uur per jaar)
104,95In bovenstaande vergoedingenoverzichten staat de maximale vergoeding vermeld. De uitkeringen zijn gebaseerd op zorg geleverd door gecontracteerde zorgverleners. De vergoedingen zijn per persoon, tenzij anders vermeld. De overzichten zijn informatief en hebben wij zeer zorgvuldig samengesteld voor uw gemak. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Voor de officiële uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.