Welk aanvullend pakket moet ik hebben om fysiotherapie vergoed te krijgen?

Als uw fysiotherapeut beoordeelt dat uw aandoening chronisch is, dan heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding vanaf de 21ste behandeling. Ook in de volgende situaties krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering:

  • Bij perifeer vaatlijden in fase 2 Fontaine (etalagebenen): maximaal 37 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie (looptraining) gedurende maximaal 12 maanden (vanaf de 1e behandeling).
  • Bij urine-incontinentie: maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.
  • Bij artrose van heup- of kniegewricht (18 jaar of ouder): maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie gedurende maximaal 12 maanden (vanaf de 1e behandeling).
  • Bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 

Aanvullende verzekering
In alle andere situaties heeft u voor fysiotherapie een aanvullende verzekering nodig. Wij bieden verschillende aanvullende verzekeringen. In het dekkingsoverzicht ziet u wat u in 2021 per aanvullende verzekering vergoed krijgt. Goed om te weten: manuele fysiotherapie valt voor een deel ook onder deze vergoeding.

Vind een fysiotherapeut
Om uw behandeling helemaal vergoed te krijgen, is het belangrijk dat u naar een gecontracteerde fysiotherapeut gaat. In de Zorgzoeker vindt u de fysiotherapeuten waarmee wij een contract hebben.

Fysiotherapie onder de 18 jaar
Wilt u meer weten over de vergoeding van fysiotherapie onder de 18 jaar? Bekijk deze pagina.

Zorgverzekering aanvragen?

Vanaf 2022 kunt u voor uw zorgverzekering terecht bij VGZ. Benieuwd naar uw zorgpremie?


Check uw premie
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken