Hoe werkt de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wet langdurige zorg regelt langdurig intensieve zorg voor personen die continu zorg in de directe omgeving nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een chronische ziekte en mensen met een ernstige handicap of psychische aandoening. Iemand kan Wlz aanvragen als er 24 uur zorg dichtbij en permanent toezicht nodig is. Dit kan zijn als u thuis of in een instelling woont.

Wlz laten wij uitvoeren door Wlz uitvoeders met één of meerdere zorgkantoren in het beheer. Wij doen dit niet zelf, maar schrijven u in bij VGZ Zorgkantoren.

Langdurige zorg kan op de volgende twee manieren worden uitgevoerd:

 • Zorg in natura: het zorgkantoor regelt de zorg. Dit doen zij aan de hand van de indicatiestelling en het zorgprofiel dat is afgegeven door het CIZ. Hieronder leest u hier meer over. Zorgkantoren zijn per regio ingedeeld. Om te weten welk zorgkantoor in uw regio actief is, kunt u kijken op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
 • Persoonsgebonden budget (Wlz-pgb): u vraagt deze zorg aan door een aanvraagformulier Wlz-pgb in te vullen via het zorgkantoor in uw regio. Voor meer informatie over het persoonsgebonden budget kunt u terecht bij het zorgkantoor bij jou in de regio.

  Eigen bijdrage
  Over zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt dit aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

  Een Wlz-indicatie aanvragen
  Het aanvragen van langdurige zorg kunt u doen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor langdurige zorg. Als dat het geval is, geeft het CIZ een Wlz-indicatie af. In deze indicatie is ook het zorgprofiel opgenomen. Hierin staat welke zorg u kan krijgen en voor welke periode u van de zorg gebruik kunt maken. Ga naar Mijn Wlz-aanvraag van het CIZ om zorg vanuit de Wlz aan te vragen.

  Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Bel 078 632 75 75 of stuur een e-mail.

Zorgverzekering 2021

Ook in 2021 biedt National Academic een zorgverzekering met uitgebreide dekkingen. Mét een voordelige premie. Uw overstap regelen wij! Benieuwd?


Bereken direct
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken