Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage zorg?

Dit is afhankelijk van het type zorg waarvan u gebruik maakt. U kunt in onze polisvoorwaarden opzoeken hoe hoog de verplichte eigen bijdrage is per zorgsoort. 

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken