Ik moet een eigen bijdrage zorg betalen. Voor welke soorten zorg eigenlijk?

Naast het verplicht eigen risico, geldt voor sommige zorgsoorten ook een door de wet verplichte eigen bijdrage. De eigen bijdrage is een gedeelte dat niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt onder andere een eigen bijdrage voor:

  • Medicijnen (als deze duurder zijn dan gemiddeld)
  • Hulpmiddelen (bv. orthopedische schoenen)
  • Zittend ziekenvervoer
  • Poliklinische bevalling (zonder medische indicatie)
  • Kraamzorg
  • Gebitsprotheses (zowel conventioneel, als klikgebit) inclusief reparatie en rebasen

Hoogte eigen bijdrage
De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Goed om te weten: de eigen bijdrage voor medicijnen maximaal € 250 per jaar. De hoogte van de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie, is afhankelijk van het ziekenhuis waar de bevalling plaatsvindt. Het tarief voor de bevalling verschilt namelijk per ziekenhuis. U rekent de eigen bijdrage simpel uit door de maximale vergoeding van € 219 in 2020 af te halen van het tarief dat het ziekenhuis rekent voor de bevalling. Het bedrag dat overblijft is het bedrag dat u betaalt aan eigen bijdrage.

Verrekening eigen bijdrage
Wij betalen de kosten in één keer voor u aan de zorgverlener. Het gedeelte waarover u eigen bijdrage betaalt, brengen wij vervolgens bij u in rekening. Lukt het u niet om deze rekening in één keer te betalen? Dan komen we graag met u tot een oplossing! Lees hier hoe u de rekening gespreid betaalt. Bel hiervoor 078 632 75 25 of stuur een e-mail.

Vergoeding aanvullende verzekering
Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan het zijn dat u een gedeelte van de eigen bijdrage vergoed krijgt. U vindt de vergoeding in onze voorwaarden aanvullende verzekering.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA. Benieuwd naar zorgpremie 2021? Bekijk wanneer deze bekend wordt.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken