Wat gebeurt er als ik geen zorgverzekering heb?

U bent verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Als u geen zorgverzekering hebt afgesloten, geldt het volgende: alle kosten die u bij zorgverleners maakt, moet u zelf betalen. Ook al bent u echt ziek en is de zorg noodzakelijk.

Opsporing onverzekerden
Volgens de wet ‘Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering' mag de overheid onverzekerden opsporen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is het verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Deze verplichting komt voort uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratie Kantoor (het CAK) voert deze opsporing uit. Als u geen verzekering afsluit, worden er door dit instituut boetes opgelegd.

Ook wordt u uiteindelijk via hen verzekerd. De premie wordt dan ingehouden op uw salaris of uitkering. Zodra u verzekerd bent, vallen de meeste zorgkosten die u vanaf dat moment maakt onder uw verzekering. Vanaf dat moment kunt u ook zorgtoeslag aanvragen als u hier recht op heeft.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA. Benieuwd naar zorgpremie 2021? Bekijk wanneer deze bekend wordt.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken