Hoe werkt het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)?

Aanvraagprocedure Zvw-pgb

  • Maak een afspraak met de verpleegkundige. Via uw huisarts kunt u met hem/haar in contact komen.
  • De verpleegkundige beoordeelt of u voor een indicatie in aanmerking komt.
  • Is dit het geval? Dan vult u met de verpleegkundige de aanvraagformulieren voor het Zvw-pgb in. Een budgetplan is onderdeel van de aanvraag. De formulieren en het reglement kunt u hier downloaden en printen.
  • U stuurt de formulieren naar ons toe. Wij beoordelen uw aanvraag volgens het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging.

Hoe regel ik verpleging en verzorging thuis?
Uw huisarts, ziekenhuis of wijkteam verwijst u door naar een hbo-verpleegkundige, van de thuiszorgorganisatie. U kunt ook zelf contact met hen opnemen. U vindt de thuiszorgorganisaties in onze Zorgzoeker. Samen met de verpleegkundige bespreekt u welke zorg u nodig heeft en in welke mate. Deze informatie wordt samengevat in een zorgplan. U ontvangt vervolgens zorg van de zorgaanbieder, die de rekening naar ons opstuurt.

Hoe vind ik met een pgb een zorgaanbieder?
Wanneer u intensieve zorg of voor een lange periode zorg nodig heeft dan kunt u in sommige gevallen ook een pgb aanvragen. Met een pgb heeft u een bepaald budget, dat u kunt besteden aan de zorgaanbieder van uw keuze. Dit kan ook een familielid of andere naaste zijn. Belangrijk om te weten: u sluit zelf het contract en houdt de administratie van uw pgb bij.

Geldt er een eigen risico of eigen bijdrage bij mijn pgb?
U betaalt geen eigen risico of eigen bijdrage over uw pgb.

Declareren met een pgb
U ontvangt uw pgb niet vooraf, maar declareert uw rekeningen achteraf bij ons. U declareert op deze manier alleen de zorg die u al heeft verbruikt. Ontvangt u zorg van een formele zorgaanbieder? Hiervoor gebruikt u het Restitutieformulier pgb formele zorgaanbieder. Krijgt u uw zorg van een natuurlijk persoon? Kies dan het Restitutieformulier pgb natuurlijk persoon. De formulieren vindt u bij onze downloads. Uw zorgaanbieder kan de rekening invullen en naar u terugsturen. U kunt uw rekening zowel online opsturen, via Mijn NA, als per post. Het adres is National Academic, t.a.v. Team Medisch Advies, Postbus 148, 8200 AC Lelystad.

Pgb bij overstap naar andere zorgverzekeraar
Stapt u over naar een andere zorgverzekering? Dan neemt uw nieuwe zorgverzekeraar de toegekende indicatie over. U moet dan wel de Zvw-pgb toekenningsbrief opsturen naar uw nieuwe zorgverzekeraar en de indicatie mag niet verlopen zijn. Het is belangrijk dat u er rekening mee houdt dat uw nieuwe verzekeraar andere tarieven kan hebben. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw pgb.

Zorgverzekering 2021

Ook in 2021 biedt National Academic een zorgverzekering met uitgebreide dekkingen. Mét een voordelige premie. Uw overstap regelen wij! Benieuwd?


Bereken direct
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken