Wanneer heb ik recht op zittend ziekenvervoer?

Als u voor een periode regelmatig naar het ziekenhuis moet, dan kunt u vergoeding aanvragen voor zittend ziekenvervoer. Hiervoor dienen wij u vooraf toestemming te geven. U heeft recht op een vergoeding in de volgende gevallen:

  • U moet een nierdialyse krijgen;
  • U moet oncologische behandelingen met radio-, chemo of immuuntherapie krijgen;
  • U bent visueel gehandicapt en kunt zich zonder hulp niet verplaatsen;
  • U bent rolstoelafhankelijk.
  • Vanaf 1 januari 2020: u moet geriatrische revalidatiezorg (grz) krijgen.

Staat uw persoonlijke situatie er niet bij? Als u regelmatig een behandeling moet krijgen, kunt u door de hardheidsclausule mogelijk toch een vergoeding ontvangen. Vul het Aanvraagformulier zittend ziekenvervoer in om te controleren of u hier recht op heeft. Dit formulier vindt u de bij overige downloads.

Voor zittend ziekenvervoer betaalt u een eigen bijdrage van € 105 per jaar in 2020. De resterende kosten verrekenen we met uw openstaande eigen risico.

Nieuw: logeervergoeding
Vanaf 2020 kunt u kiezen voor een logeervergoeding in plaats van een vergoeding voor de reiskosten. Dit kan als u 3 dagen achter elkaar wordt behandeld in het ziekenhuis. De vergoeding is maximaal € 75 per nacht.

Reiskosten declareren
Wilt u reiskosten indienen? Download dan het Declaratieformulier reiskosten zittend ziekenvervoer bij onze overige downloads.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken