Wordt psychologische zorg vergoed?

Vanuit de basisverzekering is er een vergoeding voor psychologische zorg (geestelijke gezondheidszorg). Om een vergoeding te kunnen ontvangen heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Praktijkondersteuner
Wanneer uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner binnen de huisartsenpraktijk worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Het voordeel voor u is dat deze kosten niet worden verrekend met het eigen risico.

Psycholoog, psychotherapeut of psychiater
Verwijst uw huisarts u door naar een psycholoog, psychotherapeut of psychiater dan worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten worden wel verrekend met uw openstaande eigen risico. In de Zorgzoeker vindt u de zorgverleners waarmee wij een contract hebben.

Geen contract?
Wanneer u naar een niet-gecontracteerde psycholoog, psychotherapeut of psychiater gaat is er een lagere vergoeding. Deze vindt u terug in de Lijst maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders bij de overige downloads.

In de volgende situaties moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen: bij gespecialiseerde GGZ met verblijf of in het geval van de behandelgroepen: aan alcohol of overige middelen gebonden stoornissen, bij pervasieve en somatoforme stoornissen, en bij restgroep diagnoses. Toestemming aanvragen kan via het 'Aanvraagformulier toestemming niet-gecontracteerde gespecialiseerde GGZ' bij onze downloads.

Uitsluitingen
Sommige behandelingen zijn uitgesloten voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. Onder "Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ" in de voorwaarden basisverzekering staan de uitgesloten behandelingen vermeld.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA. Benieuwd naar zorgpremie 2021? Bekijk wanneer deze bekend wordt.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken