Ben ik in het buitenland verzekerd tegen gemaakte ziektekosten?

Spoedeisende zorg
Wanneer u spoedeisende zorg nodig heeft in het buitenland, krijgt u een vergoeding volgens het Nederlandse tarief. Dat betekent dat u vanuit uw basisverzekering de kosten vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland dezelfde behandeling zou krijgen. De kosten van een behandeling in het buitenland kunnen hoger zijn dan in Nederland. Het verschil betaalt u in dat geval zelf. Een voorwaarde voor de vergoeding is dat de behandeling ook vergoed zou worden als deze in Nederland zou plaatsvinden.

U moet in dit geval wel altijd contact opnemen met onze Alarmcentrale via 0031 (0)78 632 75 88. Zij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Zij beoordelen of u recht heeft op een vergoeding.

Aanvullende zorgverzekering
Heeft u naast de basisverzekering een aanvullende verzekering? Dan worden ook behandelingen die in het buitenland duurder zijn dan vergelijkbare zorg in Nederland compleet vergoed. Ook bij de aanvullende verzekering geldt de voorwaarde dat de behandeling ook vergoed zou worden als deze in Nederland zou plaatsvinden.

Niet-spoedeisende zorg
Gaat u voor een geplande (niet-spoedeisende) behandeling naar het buitenland? Dan hangt de vergoeding af van het wel of niet hebben van een contract met de zorgverlener. Als er een contract is, worden de kosten volgens contractafspraken vergoed. Is er geen contract? Dan vergoedt de basisverzekering niet-spoedeisende zorg in het buitenland tot 73% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Als u naar een zelfstandig behandelcentrum (kliniek) gaat, vergoeden wij tot 73% van het gemiddeld gecontracteerde tarief voor zelfstandige behandelcentra. Een overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze Zorgzoeker.

Goed om te weten: zorgkosten die vergoed worden vanuit de basisverzekering worden eerst verrekend met uw eigen risico.

Toestemming vragen voor meerdaagse opname
Gaat u voor een geplande (niet-spoedeisende) behandeling 1 of meer nachten naar een buitenlands ziekenhuis of instelling? Dan moet u vooraf toestemming voor vergoeding vragen. U leest hier hoe u toestemming kunt aanvragen.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA. Benieuwd naar zorgpremie 2021? Bekijk wanneer deze bekend wordt.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken