Wat is de European Health Insurance Card (EHIC)?

Op de achterkant van de National Academic zorgpas (Quality Care Card) staat vermeld dat uw zorgpas een EHIC is. Dat betekent dat de zorgpas geldig is in de Europese lidstaten. De kaart is persoonsgebonden, een jaar geldig en wordt kosteloos door ons verstrekt. Lees hier wanneer u uw zorgpas (EHIC) ontvangt. Ook vindt u op de EHIC een hoop handige gegevens. Bekijk hier welke gegevens.

Is uw zorgverzekering in Nederland niet (tijdelijk) gestopt? Dan heeft u met de EHIC recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Tijdens het verblijf in een andere lidstaat heeft u recht op de bekostiging van de medische zorgen onder dezelfde voorwaarden als in de wetgeving van die lidstaat voor de eigen verzekerden zijn vastgesteld.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken