Wat is het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u zelf aan zorgkosten moet betalen, wanneer u gebruikmaakt van zorg die onder de basisverzekering valt. Het eigen risico wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en is voor iedereen gelijk. Iedereen met een Nederlandse zorgverzekering van 18 jaar en ouder, heeft ook een verplicht eigen risico. In 2021 is het eigen risico € 385.

Hoe werkt het eigen risico?

  • De overheid stelt ieder jaar het eigen risico vast. Dit eigen risico geldt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Heeft u het totale bedrag aan eigen risico voor het kalenderjaar betaald? Dan krijgt u vanaf dat moment alle zorg vanuit de basisverzekering helemaal vergoed. Op 1 januari van het nieuwe jaar komt uw eigen risico weer open te staan.
  • Maakt u in een jaar geen zorgkosten die onder het eigen risico vallen? Dan hoeft u niets te betalen.
  • Zorg die u vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering, valt niet onder het eigen risico.

Vrijwillig eigen risico
U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico naast het verplichte eigen risico. Als u hiervoor kiest, krijgt u korting op uw zorgpremie. U kunt uw eigen risico zo verhogen tot maximaal 885 euro. Lees meer over het vrijwillig eigen risico.

Voor welke zorg betaal ik eigen risico?
Als u zorg krijgt die onder de basisverzekering valt, betaalt u eigen risico. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan het ziekenhuis, en ambulancevervoer. Bekijk meer voorbeelden. Toch zijn er ook zorgkosten die wel onder de basisverzekering vallen, maar niet onder het eigen risico. Hiervoor is een uitzondering gemaakt. Bekijk deze uitzonderingen.

Hoe betaal ik eigen risico?
Als een zorgverlener zorgkosten bij ons indient, betalen wij deze aan de zorgverlener. Hierna controleren we direct of de gemaakte kosten onder het eigen risico vallen. Als dit het geval is, krijgt u van ons een vergoedingenoverzicht per e-mail. Hierin staat aangegeven of u een bedrag aan eigen risico moet betalen. Dit bedrag schrijven wij een aantal dagen later automatisch van uw rekening af.

Heeft u zelf zorgkosten aan een zorgverlener betaald en bij ons ingediend. Dan halen wij het bedrag aan eigen risico van het bedrag af dat wij aan u vergoeden.

Meer weten?

Zorgverzekering 2021

Ook in 2021 biedt National Academic een zorgverzekering met uitgebreide dekkingen. Mét een voordelige premie. Uw overstap regelen wij! Benieuwd?


Bereken direct
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken