Wat krijg ik vergoed rondom mijn zwangerschap?

Goed nieuws: de meeste zorg rondom de zwangerschap krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering.

Verloskundige zorg: vanuit de basisverzekering krijgt u alle afspraken en controles bij de verloskundige vergoed.

Echo's: de basisverzekering vergoedt echo's met een medische indicatie. Hieronder vallen onder andere de 12- en 20-weken echo.

NIPT- en vlokkentest en vruchtwaterpunctie: bij een positieve combinatietest krijgt u de NIPT-test, vlokkentest en vruchtwaterpuncties vergoed vanuit de basisverzekering.

Bevalling: als u thuis bevalt of in het ziekenhuis met medische noodzaak dan krijgt u de kosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Kiest u ervoor om in een geboortecentrum of zonder medische noodzaak in het ziekenhuis te bevallen, dan betaalt u een bedrag aan eigen bijdrage.

Kraamzorg: het grootste gedeelte van de kraamzorg krijgt u vergoed. U betaalt hierover wel een eigen bijdrage per uur.

De hoogte van de eigen bijdrage vindt u in onze polisvoorwaarden.

Eigen risico
De meeste zorg rondom de zwangerschap en de bevalling valt niet onder het eigen risico. Een uitzondering zijn de NIPT-test, vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Als dit vanuit de basisverzekering wordt vergoed, betaalt u wel eigen risico.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met een aantal algemene kosten. Bijvoorbeeld laboratoriumkosten bij een bloedonderzoek, geneesmiddelen, vervoer naar het ziekenhuis met een ambulance en eventuele medische nazorg voor u als moeder na de bevalling. Hiervoor betaalt u ook eigen risico.

Aanvullende verzekering
Kiest u een aanvullende verzekering? Dan is er een vergoeding mogelijk voor bijvoorbeeld zwangerschapscursussen, de eigen bijdrage voor een niet-medisch noodzakelijke bevalling in het ziekenhuis, de eigen bijdrage kraamzorg, een kraampakket en een lactatiekundige. Bekijk de vergoedingen per aanvullende verzekering in het dekkingsoverzicht.

Zorgverzekering 2021

Ook in 2021 biedt National Academic een zorgverzekering met uitgebreide dekkingen. Mét een voordelige premie. Uw overstap regelen wij! Benieuwd?


Bereken direct
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken