Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is gericht op behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat en het voorkomen van klachten die het gevolg zijn van een onjuiste houding en/of bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde ziekte of afwijking.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken