Wat is de maximale vergoeding als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga?

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat is de vergoeding lager dan bij een gecontracteerde zorgverlener. De meeste tarieven vindt u in de 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders' bij onze overige downloads.

Lagere vergoeding
U krijgt dan tot 73% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Als u kiest voor een niet-gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum (kliniek) dan vergoeden wij tot 73% van het gemiddeld gecontracteerde tarief voor zelfstandige behandelcentra.

Als er geen tarief is vastgesteld krijgt u tot 73% van het vastgestelde Wmg-tarief. De overheid bepaalt dit tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg. Als u acute zorg nodig heeft die verleend moet worden door een niet-gecontracteerde zorgverlener waarvoor geen Wmg-tarief is vastgesteld, dan vergoeden wij tot het in Nederland marktconforme tarief. Hiermee wordt het tarief bedoeld dat standaard is voor een bepaalde behandeling (Besluit zorgverzekering 2.2).

Kiest u ervoor om gebruik te maken van een alternatieve zorgverlener die niet in onze Zorgzoeker staat? Dan is er geen vergoeding. In de voorwaarden leest u voor welke soorten zorg het moet gaan om gecontracteerde zorgverleners.

Heeft u nog vragen? Bel 078 632 75 75 of stuur een e-mail.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA. Benieuwd naar zorgpremie 2021? Bekijk wanneer deze bekend wordt.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken