Wat is de maximale vergoeding als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga?

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat is de vergoeding lager dan bij een gecontracteerde zorgverlener. De meeste tarieven vindt u in de 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders' bij onze overige downloads.

Lagere vergoeding
U krijgt dan tot 73% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Als u kiest voor een niet-gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum (kliniek) dan vergoeden wij tot 73% van het gemiddeld gecontracteerde tarief voor zelfstandige behandelcentra.

Als er geen tarief is vastgesteld krijgt u tot 73% van het vastgestelde Wmg-tarief. De overheid bepaalt dit tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg. Als u acute zorg nodig heeft die verleend moet worden door een niet-gecontracteerde zorgverlener waarvoor geen Wmg-tarief is vastgesteld, dan vergoeden wij tot het in Nederland marktconforme tarief. Hiermee wordt het tarief bedoeld dat standaard is voor een bepaalde behandeling (Besluit zorgverzekering 2.2).

Kiest u ervoor om gebruik te maken van een alternatieve zorgverlener die niet in onze Zorgzoeker staat? Dan is er geen vergoeding. In de voorwaarden leest u voor welke soorten zorg het moet gaan om gecontracteerde zorgverleners.

Heeft u nog vragen? Bel 078 632 75 75 of stuur een e-mail.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken