Wat houdt een aansprakelijkheidsverzekering in?

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die onbedoeld door u, uw partner of uw inwonende kinderen aan anderen is toegebracht.

Verzekering afsluiten?

Ook schade aan geleende spullen is meeverzekerd! Net als fiets- en wandelongevallen.


Bereken uw premie