Dekking

 1. Hoeveel bedraagt het eigen risico op de aansprakelijkheidsverzekering bij National Academic?
 2. Ben ik verzekerd voor schade die mijn partner of kind aan mijn spullen veroorzaakt bij National Academic?
 3. Is het verzekerd als mijn huisdier schade maakt bij of aan een ander?
 4. Ik heb een auto geleend en hieraan schade veroorzaakt. Kan ik dit claimen op deze verzekering?
 5. Ik heb schade veroorzaakt aan een eigendom van mijn partner. Kan ik deze schade claimen?
 6. Mijn inwonend kind heeft schade toegebracht aan mijn eigendommen. Kan ik hem aansprakelijk stellen voor mijn schade?
 7. Als ik schade veroorzaak aan spullen die ik in bruikleen heb en hiervoor aansprakelijk ben, is dit dan verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?
 8. Mijn zoon/dochter heeft schade gemaakt aan een auto, kan ik de rekening indienen op mijn aansprakelijkheidsverzekering?
 9. Ben ik alleen in Nederland verzekerd voor aansprakelijkheid?
 10. Ik heb als passagier schade veroorzaakt aan een motorrijtuig en nu word ik aansprakelijk gesteld voor deze schade. Kan ik hiervoor een beroep doen op mijn aansprakelijkheidsverzekering?
 11. Ik heb schade veroorzaakt aan de inboedel / woning van iemand anders. Klopt het dat u deze nu doorverwijst naar diens eigen verzekering?
 12. Ik heb schade veroorzaakt aan spullen van mijn werkgever en deze stelt mij aansprakelijk. Wat nu?
 13. Ik heb schade veroorzaakt aan een gehuurd voorwerp. Valt dit onder de dekking van mijn aansprakelijkheidsverzekering?
 14. Geldt de aansprakelijkheidsverzekering ook voor mijn Elobike?
Terug
Verzekering afsluiten?

Ook schade aan geleende spullen is meeverzekerd! Net als fiets- en wandelongevallen.


Bereken uw premie