Wat is het verplicht eigen risico 2020?

In 2020 blijft het eigen risico gelijk aan dat van 2019, namelijk € 385.