Ik heb schade welke is veroorzaakt door een ander. Nu verwijst diens aansprakelijkheidsverzekering door naar u. Mag dit?

Wanneer een schade door een ander is veroorzaakt kunt u (indien de veroorzaker volgens de wet aansprakelijk is) de schade op diens aansprakelijkheidsverzekering verhalen. In veel gevallen is het verstandiger om, indien uw inboedelverzekering dekking voor de schade biedt, te proberen de schade eerst op uw eigen inboedelverzekering te claimen, omdat hierop lange tijd een nieuwwaardedekking geldt. Als er een mogelijk eigen risico van toepassing is, kunt u dat vervolgens op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker verhalen. 

Inboedelverzekering afsluiten?

Uw spullen in uw huis zijn bij National Academic uitstekend verzekerd.


Bereken uw premie
Meer informatie?

U vindt de uitgebreide voorwaarden bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken