Wordt sterilisatie vergoed?

Als u de aanvullende verzekering 1, 2 of 3 heeft, ontvangt u een vergoeding voor de kosten van sterilisatie. Deze vergoeding geldt voor zowel mannen als vrouwen. De behandeling moet dan wel plaatsvinden bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Om hier een afspraak te maken, heeft u een verwijzing van uw arts nodig. Sterilisatie van de man mag ook door een bevoegde huisarts uitgevoerd worden.

Wij adviseren u naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan. Zoek hiervoor naar 'Sterilisatie' bij 'Type zorg' in onze Zorgzoeker. Kiest u voor een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Dan is er een lagere vergoeding. Bekijk hiervoor de 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders' bij onze overige downloads.

De basisverzekering biedt wel een vergoeding voor de nacontrole. Deze kosten worden verrekend met het openstaande eigen risico.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken