Moet ik het eigen risico betalen wanneer ik een doktersverwijzing krijg naar een zorgverlener?

Dat kan inderdaad het geval zijn. Een doktersverwijzing is het bewijs dat verdere behandelingen voor u medisch noodzakelijk zijn.  Het verplicht eigen risico staat daar los van. Krijgt u zorg die onder de basisverzekering valt? Dan worden deze kosten verrekend met het eigen risico. Er is een aantal uitzonderingen: voor bijvoorbeeld een huisartsbezoek en kraamzorg geldt het eigen risico niet. Bekijk in onze polisvoorwaarden alle kosten die niet met het eigen risico verrekend worden.  

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken