Kan de zorgverzekering tussentijds stopgezet worden?

U kunt uw zorgverzekering gedurende het jaar opzeggen wanneer de zorgverzekeraar de polisvoorwaarden aanpast en u hierdoor negatief wordt beïnvloed. Uitzondering is als deze aanpassing voorkomt uit de artikelen 11 tot en met 14 van de Zorgverzekeringswet. Ook wanneer uw verzekeringsrecht vervalt kunt u uw zorgverzekering tussentijds opzeggen. Hetzelfde geldt wanneer de verzekeringnemer een verzoek instuurt om de medeverzekerde uit te schrijven omdat deze een nieuwe zorgverzekering heeft. De zorgverzekering van de medeverzekerde wordt dan tussentijds stopgezet. Opzeggen? Vul dit formulier in of bel 078 632 75 09.

Uw National Academic zorgverzekering

Ga voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico naar Mijn NA.


Inloggen
Meer informatie?

De voorwaarden van de zorgverzekering vindt u bij onze downloads.


Voorwaarden bekijken